Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sonon is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s op wat voor manier dan ook te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of te verspreiden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen dan wel in enige andere vorm.

Hoewel Sonon de site met de uiterste zorg samenstelt, kan zij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onvolledigheid of onjuistheid, dan wel de gevolgen daarvan. Aan de teksten van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Het gebruik van de informatie verkregen via deze website is voor risico van de gebruiker. Sonon is niet verantwoordelijk voor de informatie op sites van andere organisaties waarnaar wordt gelinkt vanaf www.sonon.nl

Privacy Sonon respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en tegelijkertijd onze service zo persoonlijk mogelijk te maken. Als wij op de site persoonlijke gegevens van u vragen, worden deze uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Sonon gaat overeenkomstig de geldende wetgeving, zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens Voor een offerte-aanvraag of of email-contact hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij aan ons zijn verstrekt.

Beveiligen van gegevens Sonon volgt nauwgezet veiligheidsprocedures die zijn opgesteld om uw gegevens te beschermen. Om ongeautoriseerde toegang tot onze systemen te voorkomen, worden continu adequate beveiligingssystemen ingezet.

Wijzigingen Het is mogelijk dat dit privacystatement wordt gewijzigd.

Wij raden u dan ook aan regelmatig hier te kijken voor de meest actuele versie.